Contact
Please send email to info@dharmatype.com

Ryoichi Tsunekawa
Director & Type designer
Dharma Type
info@dharmatype.com
http://dharmatype.com
1-3-1 Hirose-cho, Showa-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 466-0004 Japan

HQ
#401 Sharie Tsurumai Queens Fort 4-8-28 Tsurumai, Showa-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 466-0064 Japan