Contact
Please send email to info@dharmatype.com

Ryoichi Tsunekawa
Director & Type designer
Dharma Type
info@dharmatype.com
http://dharmatype.com
1-3-1 Hirose-cho Showa-ku Nagoya-shi Aichi-ken 466-0004 Japan